Məhsul xidmətlərinə & baxmaq

Valyutanı seç:


1 GB Business Hosting Plan [Biz 1GB] + 20% Bouns Data
1 GB Space + 20% Bonus Space
3 Hosted Domains
100 GB Monthly Bandwidth + 20% Bonus Bandwidth
25 Email Accounts
Unlimited FTP,MySQL

Rs3500.00LKR İllik
Rs7000.00LKR İki illik
Rs10500.00LKR 3 İllik
1 GB - Business Hosting Plan [Biz 1GB]
1 GB Space
3 Hosted Domains
100 GB Monthly Bandwidth
25 Email Accounts
Unlimited FTP,MySQL

Rs3500.00LKR İllik
Rs7000.00LKR İki illik
Rs10500.00LKR 3 İllik
2 GB Business Hosting Plan [Biz 2GB] + 20% Bouns Data
2 GB Space + 20% Bonus Space
4 Hosted Domains
150 GB Monthly Bandwidth + 20% Bonus Bandwidth
30 Email Accounts
Unlimited FTP,MySQL

Rs5000.00LKR İllik
Rs10000.00LKR İki illik
2 GB - Business Hosting Plan [Biz 2GB]
2 GB Space
4 Hosted Domains
150 Monthly Bandwidth
30 Email Accounts
Unlimited FTP,MySQL

Rs5000.00LKR İllik
Rs10000.00LKR İki illik
Rs15000.00LKR 3 İllik
5 GB Business Hosting Plan [Biz 5GB] + 20% Bouns Data
5 GB Space + 20% bonus
5 Hosted Domains
200 Monthly Bandwidth + 20% bonus
40 Email Accounts
Unlimited FTP,MySQL

Rs9500.00LKR İllik
Rs19000.00LKR İki illik
5 GB - Business Hosting Plan [Biz 5GB]
5 GB Space
5 Hosted Domains
200 Monthly Bandwidth
40 Email Accounts
Unlimited FTP,MySQL

Rs9500.00LKR İllik
Rs19000.00LKR İki illik
10 GB Business Hosting Plan [Biz 10GB] + 20% Bouns Data
10 GB Space + 20% Bonus data
10 Hosted Domains
250 GB Monthly Bandwidth + 20% Bonus data
50 Email Accounts
Unlimited FTP,MySQL
Rs15000.00LKR İllik
Rs30000.00LKR İki illik
10 GB - Business Hosting Plan [Biz 10GB]
10 GB Space
5 Hosted Domains
250 GB Monthly Bandwidth
50 Email Accounts
Unlimited FTP,MySQL
Rs15000.00LKR İllik
Rs30000.00LKR İki illik
15 GB Business Web Hosting [BIZ15]
15 GB Space
5 Hosted Domains
250 GB Monthly Bandwidth
75 Email Accounts
Unlimited FTP,MySQL


Rs39375.00LKR İllik
20 GB - Business Hosting (Biz 20 GB)
20 GB Space
10 Hosted Domains
250 GB Monthly Bandwidth
100 Email Accounts
Unlimited FTP,MySQL


Rs40000.00LKR İllik
25 GB Business Hosting (BIZ 25 GB)
25 GB Space
5 Hosted Domains
Unlimited Monthly Bandwidth
100 Email Accounts
Unlimited FTP,MySQL
Custom Web Mail Interface

Rs27000.00LKR Yarım illik
Rs40000.00LKR İllik
30 GB Business Hosting [BIZ 30 GB]
30 GB Space
5 Hosted Domains
300 GB Monthly Bandwidth
150 Email Accounts
Unlimited FTP,MySQL

Rs17500.00LKR Rüblük
Rs33000.00LKR Yarım illik
Rs65000.00LKR İllik