צפו במוצרים ושרותים

בחרו סוג מטבע:


BizMail Lite 2 GB
- Please select number of emails account from each mailbox type below.


BizMail Lite - 2 GB per account
Price Per mailbox
Rs2500.00LKR שנתי
Business Email (BizMail and BizMail Exchange)
- Please select number of emails account from each mailbox type below.


BizMail Basic - 25 GB Disk Space per account


- Please note at least 5 email box requires if you select BizMail Basic Monthly payment option.
BizMail Exchange - 100 GB Disk Space per account


Rs0.00LKR חודשי + Rs500.00LKR דמי התקנה
Rs0.00LKR שנתי + Rs500.00LKR דמי התקנה